33 Bình luận
  • dnnguyen2
    Nhìn đẹp mà, công ty VN làm thì chê, thế bọn Converse làm sao ko thấy nói gì đi
    Mỗi thời một khác, bọn trẻ hiện nay gu thời trang sao giống thời ba mẹ nó được
Website liên kết