4 Bình luận
  • HansNam
    https://ltus.me/VzI

    Mỹ là nước nhận nhiều Nobel hòa bình nhất (22 trên 100 từ năm 1901) nhưng giải Nobel thường được trao cho những nhân vật có xu hướng cánh tả hơn (kể cả những người chưa làm được bất cứ điều gì như Obama lúc mới nhậm chức). Trong 4 tổng thống Mỹ nhận Nobel hòa bình thì 3 là thuộc đảng dân chủ rồi
    • mientay
      @hansnam Mỹ auto nhận mỗi năm cũng hợp lý. Cơ bản không có Mỹ, k có Nato thì thế giới loạn. Hạt nhân, chiến tranh lúc nào cũng có thể xảy ra. 1 thằng đại ca dằn mặt tất cả cũng có cái hay riêng.
Website liên kết