4 Bình luận
  • ConCoVN
    Có thể dân mình có kháng thể với con này, chắc chỉ người có bệnh nền mới nguy hiểm thôi. Dân HP bị mấy quả ra nước ngoài xét nghiệm dương tính mà F1 trong nước đều âm tính
  • molym
    Việt nam sẽ là thành trì cuối cùng nếu bị người ngoài hành tinh tấn công, dăm ba con corona chỉ là vặt thôi
Website liên kết