5 Bình luận
  • meowmeowsg
    làm sao để kiểm soát nội dung chặt chẽ là một vấn đề nan giải
  • jura
    Haivl mấy caia trang suốt ngày đăng tin nhảm cướp giết hiếp nên làm gưong trước
  • MitToNguyen
    Có khi phạt + lên báo này nằm trong kế hoạch phát triển kênh của nó, nhìn đã chớ cười
Website liên kết