1 Bình luận
  • TKM
    Team truyền thông của Trump bá thật. Ra viện về nhà điều trị mà ai cũng ăn mừng coi như ổng khỏi bệnh.
Website liên kết