7 Bình luận
  • tudeptrai
    Đã từng sang tầu. nhiều mảnh đời sống k bằng chết . Nên có hình phạt thích đáng cho buôn bán người. 1 là chung thân. 2 là xử bắn .
Website liên kết