34 Bình luận
  • hungskate
    Thế đã là cái quái gì. Hạ Long vừa có cô giáo Tiếng Anh chăn 4 chuối 1 lúc. Chốt lấy anh giai công an đã yêu trong 5 năm.
    Anh bồ trong Nam đòi ra tận nhà dạm ngõ vào ngày 10/10 mà ngày ấy là ngày e gái lên xe bông. Cay. )
  • hungskate
    @All em mời các bác coi báo.
    http://tinyurl.com/y3jmdaw5
Website liên kết