5 Bình luận
 • bazoka
  Xét về lợi ích chung cho toàn xã hội thì đây là 1 trường hợp tốt vì ĐƯỢC nhiều hơn MẤT. Và nếu mất thì chỉ mất những cá thể già nua, bệnh tật, ốm yếu là chính
  Tuy nhiên xét về mặt đạo đức và dân túy thì lại không tốt vì có cảm giác 1 nhóm người yếu thế bị xã hội bỏ rơi.
  Nên thường các nước chọn theo đạo đức và dân túy trước, mặc dù biết là tốn kém hơn, và các nhóm chính trị cũng mong giữ ghế cho mình nên thường chọn theo cách này. VÌ rõ ràng tổn thất thì do xã hội chi trả còn ghế của họ vẫn được giữ vững vàng
 • lethanhcong
  Brazil là nước dân chủ mà tổng thống hành động kém như thế không bị trách nhiệm gì.
 • haivainoi
  Miễn dịch cộng đồng không cần vắc-xin là đây
  • meo_meo123
   @haivainoi khá đấy chứ, thấy tỉ lệ chết có 1/500 tới 1/800, tức là cỡ 0,12 đến 0,2% tử vong thôi. Mà miễn dịch được cả cộng đồng thì cũng ko phải quá tệ
 • bazoka
  Xét về lợi ích chung cho toàn xã hội thì đây là 1 trường hợp tốt vì ĐƯỢC nhiều hơn MẤT. Và nếu mất thì chỉ mất những cá thể già nua, bệnh tật, ốm yếu là chính
  Tuy nhiên xét về mặt đạo đức và dân túy thì lại không tốt vì có cảm giác 1 nhóm người yếu thế bị xã hội bỏ rơi.
  Nên thường các nước chọn theo đạo đức và dân túy trước, mặc dù biết là tốn kém hơn, và các nhóm chính trị cũng mong giữ ghế cho mình nên thường chọn theo cách này. VÌ rõ ràng tổn thất thì do xã hội chi trả còn ghế của họ vẫn được giữ vững vàng
Website liên kết