4 Bình luận
 • tuanna0703
  Thêm nhiều gói khách sạn cho nhân dân lựa chọn thì tốt.
 • TuNgox6
  Người bị cách ly không có tội. Cách ly người nghi nhiễm là để bảo vệ xã hội, thiết nghĩ xã hội nên chịu chi phí này. Người cách ly có quyền chọn gói dịch vụ trả phí, chứ không phải có nghĩa vụ trả chi phí đến hàng triệu đồng một ngày như bây giờ.
  • thangnc
   @tungox6 Về nước là lựa chọn tự nguyện của người ta nên phải tra ( 1 phần hoặc toàn bộ ) chi phí cách ly là đúng rồi, tại sao những người ở trong nước lại phải bỏ chi phí toàn bộ cho những người muốn về nước.
  • TuNgox6
   @thangnc Về nước là tự nguyện? Chứ chẳng phải bạn được tự do về nhà sao? Mọi người sợ tôi lây bệnh, OK tôi tự nguyện cách ly. Tôi cách ly vì mọi người, mọi người phải lo chổ cách ly cho tôi chứ? Đó mới là lẽ tự nhiên!
Website liên kết