3 Bình luận
 • bravelion
  Bên TQ mê hàng ngoại ghê lắm,
  • NeoZ
   @bravelion VN cũng sính ngoại kém ai đâu , các tên thương hiệu có kèm tên quốc gia khác như Việt Đức, Việt Pháp, Việt Nhật mặc dù chẳng có tý lên quan j cũng dễ thành công hơn tên thuần Việt
  • bravelion
   @neoz về bản chất mô hình kinh tế vn là đc quan thầy bên TQ dạy cho (nhưng học cũng ko tới nơi tới chốn) nên cùng 1 ruột với nhau.
Website liên kết