1 Bình luận
  • Ice
    Căn bản là dám nói ở đất này không ai làm gì được b* m**. Nếu không xử nặng thì nhiều người tưởng thế thật, hỏng nặng hình ảnh chính quyền, lại còn giai đoạn giao mùa dễ kích ứng hắt hơi sổ mũi. Bài học rút ra là Lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho vừa lòng nhau.
Website liên kết