2 Bình luận
  • qsilk
    Mình nghĩ là chiến lược của Trump như vậy thôi, chứ chẳng phải ông ấy không biết phép tắc lịch sự. Là TT đương nhiệm đương nhiên ông ấy chẳng thể nào để lép vế trước ứng viên dù bằng cách này hay cách khác. Cái mất điểm của ông ấy về vấn đề ngắt lời người khác chẳng thấm là bao nếu để đối thủ "khai thác" hết các vấn đề điểm yếu của mình. Biden cố tỏ ra "lịch sự" hơn nhưng ông cũng có vẻ thiếu mạnh mẽ trong các lý lẽ của mình.
Website liên kết