1 Bình luận
  • atcm
    “Đa số mọi người đều nghĩ tôi là một thanh niên lêu lổng, hư đốn. Tôi ăn mặc theo cách này để bộc lộ bản thân. Tôi không muốn mình phải phù hợp với bất kỳ hệ thống nào vì nó rất thất thường. Tôi sẽ là chính mình”, Daniels bức xúc


    Đã không muốn mình phải phù hợp với bất kỳ hệ thống nào thì thôi, đi xin việc làm gì nữa nhỉ
Website liên kết