28 Bình luận
  • mrhenry
    Lãng phí nó còn kinh khủng hơn tham nhũng, làm sao để ngân sách được tiêu đúng mục đích nhỉ?
Website liên kết