24 Bình luận
  • thegian
    Bác Hồ chắc cũng muốn sống dậy để lạy mấy đồng chí.
  • hdn
    Chủ tịch HCM đã hy sinh cả đời cho dân tộc. Sao có mỗi vài đồng lẻ mà người ta cứ chấp nhặt thế nhỉ.
Website liên kết