13 Bình luận
 • lethanhcong
  Triều Tiên "lấy làm tiếc" chứ còn lâu mới "xin lỗi" Hàn nhé. Báo VNE chắc lại nghe lời Yonhap rồi.
 • ngokhanh
  Ông Kim này có tư tưởng tiến bộ nhưng bị bó buộc vào đường lối cha ông. Lệch sóng phát đất nước loạn luôn
  • lethanhcong
   @ngokhanh Không thể lấy tiêu chuẩn phương Tây rồi nó Triều Tiên bị bó buộc. Do bị Mỹ cấm vận chứ khoảng thập niên 1960 và 1970 thì Triều Tiên rất khỏe nhé.
  • mientay
   @ngokhanh Đường lối cha ông gì. Triều Tiên chuẩn gia đình trị, gia đình điều hành hết. Giờ đổi đa đảng, dân chủ các kiểu thì mất hết. Thế thà làm vua xứ mù còn hơn. Đời đời cai trị.
  • cuccu1
   @lethanhcong ừ, tau khỏe lắm có chi mô
  • sonmiit
   @mientay Mình thấy đa đảng thì cũng là đa gia đình trị thôi mà. Dân chủ, nhân quyền hay tôn giáo chỉ là cách để quốc gia này áp đặt ảnh hưởng và lợi ích của họ lên quốc gia khác thôi.
  • somong1
   @sonmiit còn hơn tự áp bức nhau.
  • gomugomu1410
   @lethanhcong Việt Nam cũng cấm vận, đi chậm tí thôi chứ không đi lùi. Dân đói ăn mặt mũi thần thái trông như zombie mà vẫn thích lấy $ máu đi làm hạt nhân thì nó thật không phải là người.
  • minhnt3
   @gomugomu1410 không làm hạt nhân thì còn chết nhanh hơn ấy. Đâu phải cứ quỳ xuống xin về phe Mỹ là xong (hồi xưa Bác cũng định nhờ Mỹ trước ấy, có được đâu).
  • gomugomu1410
   @minhnt3 ai cần xin phe Mỹ. Sống bình thường như người không được hay sao cứ phải thành lãnh tụ.
  • SuperSliver
   @gomugomu1410 giờ họ Kim đang sướng như vua mà cụ, sao lại bảo trở về người thường. Chỉ có người dân phải hi sinh cho vị trí đó thôi.
   Dân Triều Tiên theo em giờ chỉ có tự trông đợi vào chính họ thôi (cách mạng) chứ chờ Ủn thì bo hope. Vì Ủn có từ bỏ VKHN cũng sẽ bị Mỹ diệt thôi nên hắn không từ bỏ quyền lực đâu.
  • minhnt3
   @gomugomu1410 làm gì có chuyện xí xóa làm người thường được
Website liên kết