2 Bình luận
  • TanNg
    Giảm thuế theo phương án chọn lựa ngành chỉ giúp được các doanh nghiệp lớn, có quan hệ, tác động tới nền kinh tế không toàn diện.

    Cách đơn giản hơn nhiều là giảm thuế VAT, tác động toàn diện, trúng vào ngành nghề nội địa, không cần vận hành và quản lý phức tạp.
Website liên kết