1 Bình luận
  • Ice
    Giống mình họp với đội sếp bên Đức. Thỉnh thoảng đang họp mà căng thẳng hỏi tricky quá là Oh no I can't hear you? Could you repeat what you said? Too many echoes from your side.. I need to jump on another call etc
Website liên kết