17 Bình luận
  • TKM
    "Chủ quán! Cho con gà đồi, thêm hai chai rượu, rồi lấy tí lòng dồi!"
Website liên kết