2 Bình luận
  • HansNam
    Ngay bài viết gốc của IFLS đã có giải thích tại sao rồi. Chọn ảnh Obama cười có độ tương phản cao hơn là kết quả khác mà
Website liên kết