1 Bình luận
  • TanNg
    Nói chung biến nó thành nơi khai thác kinh doanh, ông nào khai thác nó cần làm sạch nó. Thế là được rồi, còn để nó làm gì chả được, làm gì cũng hơn dòng sông thối đó.

    Đừng để như cái hố, thằng nào định leo lên là có cả team xúm vào kéo lại. Teamwork đến thế là cùng.
Website liên kết