4 Bình luận
 • lethanhcong
  Không phải người trong ngành nên cảm thấy như vịt nghe sấm.
 • TheQueen99
  Đọc cho vui chứ không hiểu gì luôn á
 • Mr_OK
  đọc thêm về Moore và Noyce, hai người truyền cảm hứng tạo nên Silicon Valley cũng khá thú vị. Các thiết bị của chúng ta từ mấy cái bán dẫn này.
 • jura
  Đọc bài mà cái quảng cáo cứ nhẩy xổ ra bực mình tắt cmnl. Hãm
Website liên kết