1 Bình luận
  • TanNg
    Thực ra thì người Mỹ nắm 53% cổ phần Tiktok rồi, vì Bytedance có các nhà đầu tư Mỹ.
Website liên kết