2 Bình luận
  • vadaihiep
    Năm nào chẳng có cái này bác, trên báo gọi là mây ngũ sắc Chỗ quê em thì bảo cái này dự báo lũ sông Hồng, càng to lũ càng to. Nhưng giờ sông Hồng không còn lũ nữa rồi.
  • motbit
    Đây là mây Thất Sắc rồi
Website liên kết