8 Bình luận
 • TanNg
  Thằng làm phim nó đái một bãi cũng nghi là việc nó đái liên quan tới mình
 • gwens83
  @tanng Thì anh Tân chỉ nhìn thấy nó đái một bãi, em thì nhìn thấy chim nó to hay không, đầu rùa nó chĩa về đâu, nước tiểu nó bay xa thế nào, khi đó thì em sẽ liên hệ không chỉ đến mình mà còn đến ối người.

  Còn tất nhiên ối người bị liên hệ mà không nhìn thấy cũng là thường.
 • gwens83
  Part 1 chém ở LH :

  https://linkhay.com/link/3942312/tenet-dao-ve-qua-khu?fbclid=IwAR0tb0Kg6VgT_YUzvZqeXnMO_tkDiIxdhlofpk4PP1FqjQDCXm8Q3StavzE
 • atcm
  Quá nhiều thuyết âm mưu trong 1 bài viết nhưng rõ ràng việc ra mắt Tenet vào thời điểm đầu tháng 9 là có mục đích.
  À không biết đã ai xem United 93 chưa nhỉ, bộ phim tái hiện lại câu chuyện chuyến bay số hiệu 93, “Đây là một câu chuyện ngợi ca lòng dũng cảm” - Robert De Niro
  • gwens83
   @atcm có một bằng chứng 100% luôn giấy trắng mực đen không thể chối, dưng vì nó liên quan phần phản Kito nên chị không cho vào, và bài cũng đủ dài rùi.

   Chưa chị chưa xem, dưng mà cái gì bọn Hollywood làm thì dù có vẻ như yêu nước bên trong nó lại nhiều thứ khác ấy.
 • TanNg
  Thằng làm phim nó đái một bãi cũng nghi là việc nó đái liên quan tới mình
  • gwens83
   @tanng Thì anh Tân chỉ nhìn thấy nó đái một bãi, em thì nhìn thấy chim nó to hay không, đầu rùa nó chĩa về đâu, nước tiểu nó bay xa thế nào, khi đó thì em sẽ liên hệ không chỉ đến mình mà còn đến ối người.

   Còn tất nhiên ối người bị liên hệ mà không nhìn thấy cũng là thường.
 • huuduc_123569
  Thuyết âm mưu mà hợp lý, hợp thời, hợp đủ thứ thì làm gì còn là thuyết âm mưu?

  Sau rốt, quan trọng nhất và nguy hiểm nhất là người nắm truyền thông.
Website liên kết