1 Bình luận
  • mientay
    Nếu chỉ tính riêng tháng 8 thì du lịch lữ hành đạt 974 tỷ, giảm 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Được cái dịch vụ ăn uống, lưu trú giảm hơn 15% thôi. Cục thống kê gộp ăn uống và lưu trú chung nên cũng không biết kinh doanh lưu trú giảm rao sao.
    Xu hướng giảm khá cao vì dịch bùng lại ngay đợt nghỉ hè năm rồi... Chờ tin tháng 9.
Website liên kết