10 Bình luận
  • Duy_Truong
    Thái kém quá. Đại biểu nước bên cạnh chả bao giờ xem những thứ này vì còn bận... ngủ. Lúc không ngủ thì bận gật và mua quốc tịch.
Website liên kết