1 Bình luận
  • qsilk
    H
    Hoàng Phát Một số cơ quan nghiên cứu dược tính Na rừng chỉ ra rằng tác dụng bị thổi phồng từ những người buôn bán. Tập quán khai thác và sử dụng của các dân tộc Tây Bắc, Tây nguyên hết sức bình thường. Sóc chồn ăn rất nhiều thứ không riêng gì Na giống như Khỉ không chỉ ăn mỗi chuối. Hãy là người tiêu dùng thông minh
Website liên kết