2 Bình luận
  • vnsm
    Khổ đừ!
  • KaZaT
    Em dân miền Trung đây, hôm qua gần như bơi về nhà. Một năm cả chục cơn bão nên thấy cũng bình thường. Kể cho bọn Tây là bọn tao không đặt tên bão mà đánh số chứ tên đâu ra mà đặt cả chục cơn 1 năm vậy. Bọn nó cười i*
Website liên kết