2 Bình luận
  • hardtrack1
    Giá ở các đại lý tạp hóa nó rẻ 5~10% so với các siêu thị mini thì làm sao nó thua được. Hầu hết các đồ mình toàn mua ở đại lý, cái gì ko có mới lượn vào siêu thị tìm thôi. Hoặc đi siêu thị xem có đồ giảm giá thì quất chứ chỉ nhặt đại 2 3 cái coi như là đã đi siêu thị
Website liên kết