4 Bình luận
  • kspm
    Combo cũng chỉ là cách moi thêm tiền của khách hàng thôi mà. Từ việc trả tiền nhiều lần cho nhiều dịch vụ rất tốt, giờ cố gắng làm người ta trả tiền 1 lần cho vài dịch vụ làng nhàng, rẻ hơn tý nếu nói về tổng tiền.

    Em dự là vụ này của Apple sẽ tèo sớm, hoặc không được như mong đợi, vì họ chả có dịch vụ nào rất tốt để làm kéo cả đàn cả. Không như combo prime của amazon, khi mà bán hàng & vận chuyển của nó quá ngon và không có đối thủ.
Website liên kết