1 Bình luận
  • Vbuzz
    vụ này chắc do ê kíp của ST làm thui, chứ ST thiếu gì tiền đâu mà phải nhận kèo không thơm.
Website liên kết