1 Bình luận
  • phonglee2404
    chỉ cần phun thuốc diệt mũi như ở VN thôi, năm nào cũng mang máy đi thổi bay tứ tung
Website liên kết