1 Bình luận
  • kekin
    "Có thể xử lý triệt để tình trạng hàng quán mở nhạc đinh tai nhức óc hay không? Ông Hưng cho rằng việc xử lý tiếng ồn rất khó. Phải có thiết bị đo âm thanh chuyên dụng. Khi có kết quả thì gửi biên bản và kết quả lên Phòng tài nguyên và môi trường của quận để xử lý."

    Ok anh!
Website liên kết