5 Bình luận
  • TanNg
    Microsoft thì bị từ chối rồi, Oracle thì chưa chắc chắn lắm, mà bên này thân Trump bên nếu deal được chắc được chính phủ duyệt thôi.
  • henryford
    Ko thẳng nào mua nhé, TQ ko cho phép chuyển giao thuật toán và công nghệ lõi
  • Ice
    Thế này thì em đoán chạy trên cloud hoặc server của Oracle, SLA level 3 là Orcale, level 1 và level 2 thì vẫn có thể là Bytedance hoặc mix team. Bytedance đẩy các service lên đấy và vẫn tự kinh doanh quảng cáo bình thường. Doanh thu quảng cáo thì hệ thống Orcale sẽ kiểm soát được thông tin đấy, tránh gian lận thuế má. Dữ liệu người dùng tại Mỹ nằm trong hệ thống của Orcale, Bytedance muốn chia sẻ gì về máy chủ ở Beijing thì phải đi qua Orcale quản lý, đảm bảo được yêu cầu của Trung.
Website liên kết