18 Bình luận
  • Duy_Truong
    Một thời điểm chỉ có 1 vua, còn đây có mấy triệu và đang không ngừng tăng thêm.
Website liên kết