16 Bình luận
  • chipping
    Mình đặt wf do đt phát ra là "Trường Sa Hoàng Sa là của VN" (tiếng Anh), khi làm chung toà nhà với mấy cty TQ
Website liên kết