33 Bình luận
  • Vbuzz
    Mỹ chơi chiêu thôi. cà khịa tàu là chính. Chứ lật mặt cũng nhanh lắm chứ méo đùa
  • duongminhquan01
    U.S. Embassy in Hanoi, thì nó đăng nịnh mình là đúng rồi, bao giờ U.S. Embassy in Beijjing đăng thì mới là có chuyện để bàn nè
Website liên kết