1 Bình luận
  • kspm
    sao phải đột xuất nhỉ? Cứ công khai mà làm, thậm chí kêu gọi doanh nghiệp hợp tác để kết quả thống kê chính xác hơn nữa chứ.
Website liên kết