1 Bình luận
  • qsilk
    Có thể nói ông chính là người đặt nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp VN. Trước khi ông đến, bóng đá VN gần như chẳng có gì.
Website liên kết