21 Bình luận
  • ketsuda
    @dieuhau Không, sẽ là "rút 1 thanh sắt dài khoảng 40-60 cm được mài sắc 2 cạnh & có chuôi cầm"
Website liên kết