37 Bình luận
  • akill4u
    @quaiquy laptop mua lại được nhưng khoảng khắc này mấy lần được trải nghiệm
  • motbit
    Hôm qua cái điều hòa nhà em chảy nước, rỏ tong tỏng vào máy tính, thằng cu con vẫn điềm nhiên ngồi chơi cho tới khi nó tắt phụt, nghĩ mà tức
Website liên kết