8 Bình luận
 • VTV
  Dùng từ “lấy lại” có vẻ không chính xác lắm vì lãnh thổ “Nam Tạng” chưa bao giờ thuộc về TQ cả
 • hungskate
  Cp của Thằng TQ này nó toàn giả ngu
 • VTV
  Dùng từ “lấy lại” có vẻ không chính xác lắm vì lãnh thổ “Nam Tạng” chưa bao giờ thuộc về TQ cả
  • tomahawk
   @vtv Arunachal Pradesh (Nam Tạng) là một phần của Tây Tạng thuộc sự cai trị của nhà Thanh từ năm 1720-1912
  • intech
   @tomahawk sắp tới nó nói việt nam là 1 phần lãnh thổ của nó vì 1000 năm bắc thuộc.
  • pat123
   @tomahawk chả liên quan 1 thời kì trong lịch sử cai trị mà giờ đi đòi lại thì Mông Cổ diện tích nó phải tới đâu?
 • ne0ltv
  Các a tàu nhận giặc làm cha (Thành Cát Tư Hãn), sắp tới sẽ nhận tất cả các vùng lãnh thổ ngày xưa Mông Cổ chiếm đc.
 • hao29
  Bọn chó lợn này láo lếu lươn lẹo. Hoàng Sa Trường Sa nhà Thanh có bén mảng đến tí nào đâu mà sao nó vẫn vơ vào. Dùng súng đạn bắn chết người để cướp mà còn nói đạo lý.
 • lumiacuibap
  Bây giờ thì các bạn đã hiểu vì sao quan điểm cá nhân không viết hoa chữ "tàu" "trung hoa" " trung quốc" "hán" "tập" "huawei". Mỗi thời hán tộc tham lam lại xâm lượt mỗi kiểu. Xưa thì xua quân cướp đất cai trị. Bây giờ xua mỏ lu loa cướp chủ quyền với nước có chủ quyền rành rành, chờ thời sẽ xua quân cướp. Ác, thâm, tham, nói hay nhưng làm rất bẩn chỉ có tàu.
Website liên kết