2 Bình luận
  • TanNg
    Quy trình rõ ràng hơn chút thì ổn hơn.
  • mientay
    Ở Úc giờ cũng đã có quy định chi phí cách ly và các quy định rõ ràng. Việt Nam nên có và làm rõ những thứ này. Mở cửa hé dần dần là vừa rồi...(Nhưng có kiểm soát chặt chẽ).
Website liên kết