1 Bình luận
  • VTV
    TP Bank phốt từ sau dịch Covid lần đầu tới giờ rồi nhỉ? có vẻ ngân hàng này hăng hái thu hồi nợ xấu nhất trong mấy ngân hàng chuyên cho vay tiêu dùng.
Website liên kết