20 Bình luận
  • trangpt86
    Sau khi tìm hiểu thì tòa nhà này hầu như quốc khánh nước nào cũng treo cờ.
Website liên kết