1 Bình luận
  • captain_vn
    Có đứa bạn nó làm bên xây dựng nói mấy ông Việt Nam chưa sửa nổi. Thật quan ngại với đội ngũ NCS, GS đất Việt.
Website liên kết