25 Bình luận
  • trungmercury
    Bác Thể này cả nhiệm kỳ có cái sáng kiến Trạm Thu Giá là hay đáo để và để người ta nhớ đến.
Website liên kết