1 Bình luận
  • Ice
    Vì tùy loại bí mật, một số bản vẽ, dự thảo... thì vẫn trôi nổi khá nhiều, phạt 2 năm thôi, 2 năm sau đi ra ngoài Uây giờ đi mua đất Hà Đông đi sắpq uy hoạch nhé có khi bị bà hàng nước ném cả cái ống điếu vào đầu. Nghiêm trọng hơn là bí mật Uây sắp có anh X lên giáo chủ nhé, văn bản đây thì xích vào 1 nhiệm kỳ 5 năm thế là lúc ra thời cuộc hẳn là đã khác, anh X khéo đã Thôi rồi còn chi đâu anh ơi..
Website liên kết