3 Bình luận
  • marypham
    Đúng thực chưa từng nghe về đường cứu nạn. Bình thường chắc chỉ nghĩ đường làm chưa đến nơi.
  • ChjPheo
    Cái ông viết bài này giờ cũng mới biết, rồi cái gì cũng đổ cho giới trẻ
  • echeveria
    Cái này ai đi đường đèo rồi thì là kiến thức phổ biến mà.
Website liên kết